profil

Zestawienie chronologiczne epoki Gierkowskiej.

poleca 86% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Zestawienie chronologiczne epoki Gierkowskiej.
1970

• 20 grudnia- powołanie Gierka na stanowisko I Sekretarza KC PZPR, hasła
zbudowania ,,drugiej Polski”- modernizacji kraju. Początek społeczeństwa konsumpcyjnego
w Polsce.

1971
• Grudzień- VII Zjazd PZPR, program dynamicznego rozwoju

1974
• Czerwiec- włączenie oddziałów polskich w skład sił zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie
• Lipiec- nawiązanie stałych kontaktów roboczych między rządem PRL, a Stolicą Apostolską

1975
• 12 maja- uchwalenie przez Sejm PRL dwustopniowego podziału administracyjnego kraju,utworzenie 49 województw w miejsce dotychczasowych 17, likwidacja powiatów.

1776
• 10 luty- nowelizacja konstytucji PRL- wprowadzenie przepisu o przewodniej roli PZPR i wierności ze Związkiem Radzieckim
• Czerwiec- robotnicze wystąpienia w Radomiu i Ursusie: ,,Ścieszki zdrowia w Radomiu”, ,,Czerwony Radom”.
• Wrzesień- powstanie w Warszawie Komitetu Obrony Robotników (KOR) 1977
• Marzec- powstanie Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO)
• 15 maja- zabójstwo działacza KOR-u- studenta Stanisława Pejasa 1978
• Wrzesień- powstanie Komitetu Samoobrony Społecznej (KSS-KOR)
- lot Tomaszewskiego w kosmos
- powstanie Konfederacji Polski Niepodległej
• 16 października- wybór Kardynała Wojtyły na Papieża

1979
• 02-10 czerwca- pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski

1980
• 2 lipca- strajk w Świdniku koło Lublina
• 14-31 sierpień- strajki w całym kraju w związku z podwyżką cen żywności, m.in.w Stoczni im. Lenina w Gdańsku i innych zakładach Trójmiasta
• 16 sierpnia- powstanie Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku z Lechem Wałęsą na czele i wysunięcie 21 postulatów
• 30 sierpnia- podpisanie porozumień w Szczecinie
• 31 sierpnia- podpisanie porozumień Gdańskich i zgoda na rejestrację ,,NSZZ Solidarność”
• 03-04 września- podpisanie porozumień w Jastrzębiu
• 05-06 września- odwołanie Gierka ze stanowiska I sekretarza (zastępuje go Stanisław Kania z MSW)
• 17 września- utworzenie w Gdańsku NSZZ ,,Solidarność”
• 10 listopada- rejestracja NSZZ,, Solidarność” jako związku ogólnopolskiego

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata