profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Wpływ środowiska na rozwój człowiekapoleca82%
Biologia

Czynniki warunkujące rozwój człowieka: modyfikatory, determinatory i stymulatory rozwoju

Ontogeneza wykazuje zróżnicowanie międzyosobnicze warunkowane genetycznie i ekologicznie. Tempo rozwoju może być szybsze lub wolniejsze, a wartości ostateczne cech mogą być większe lub mniejsze. Procesy rozwojowe organizmu są warunkowane i...poleca83%
Pedagogika

Pedagogika społeczna - Wroczyński (najważniejsze zagadnienia)

1. ŚRODOWISKO a) ŚRODOWISKO – krąg osób, rzeczy i stosunków otaczających człowieka w jego życiu indywidualnym i zbiorowym - nie wszystkie składniki środowiska oddziałują na nas w sposób jednakowy - siła oddziaływania poszczególnych...poleca85%
Socjologia

Wpływ czynników biogeograficznych na rozwój człowieka.

Wpływ czynników biogeograficznych na rozwój człowieka. Wstęp Do warunków panujących w ziemskiej biosferze człowiek przystosował się w ciągu długiego, trwającego miliony lat okresu swego rozwoju gatunkowego (ontogenezy). Klimat, zależny...poleca85%
Geografia regionalna

Czynniki biogeograficzne wpływajace na rozwój człowieka

Rozwój człowieka jest procesem biologicznym w toku którego, pod wpływem czynników wewnętrznych (endogennych) i zewnętrznych (egzogennych) dokonują się zmiany w strukturze i funkcjach organizmu człowieka. Procesy rozwojowe organizmu determinują i...poleca85%
Pediatria

Czynniki rowoju osobniczego - charakterystyka wybranego

Każdy dorosły człowiek posiada większą lub mniejszą wiedzę na temat czynników warunkujących prawidłowy rozwój. Niestety u większości jest to wiedza podstawowa. Brak tej wiedzy powoduje, iż nie potrafimy zapewnić naszym dzieciom optymalnych...poleca85%
Biologia

Auksologia - czynniki rozwoju, trend sekularny, okres dojrzewania

Biomedyczne Podstawy Rozwoju i Wychowania na podstawie książki prof. A. Malinowskiego 1. Czynniki rozwoju 2. Trend sekularny 3. Okres dojrzewania 1. CZYNNIKI ROZWOJU Rozwój osobniczy człowieka jest uwarunkowany zarówno genetyką jak i...poleca85%
Psychologia

Czynniki warunkujące rozwój i zachowanie się człowieka!! (biologiczne,środowiskowe)

Rozwój psychiczny, fizyczny, emocjonalny w ciągu całego życia człowieka począwszy od narodzin, a skończywszy na dojrzałym życiu jest bardzo skomplikowany. Wymaga od naszego organizmu bardzo wielu zmian, które następują bez przerwy. Proces ten jest...poleca87%
Biologia

Czynniki rozwoju osobniczego

Całość otaczającego środowiska ma duży wpływ na organizm. Może ono przybierać szybsze lub wolne tempo rozwoju co z kolei wartości określonych cech mogą stawać się mniejsze lub większe. Potencjalne czynniki regulujące rozwój podzielić, więc można...