profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Warunki istnienia społeczeństwa obywatelskiegopoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Społeczestwo obywatelskie

Mianem społeczeństwa obywatelskiego określa się takie społeczeństwo, w którym do minimum ograniczona jest ingerencja władzy politycznej w życie obywateli. W takim społeczeństwie obywatele z własnej inicjatywy tworzą odpowiadające ich potrzebom...