profil

Teksty 43
Zadania 0
Słowniki 2
Obrazy 0
Wideo 0

Tułaczka

poleca100%
Słownik etymologiczny języka polskiego

tułaczka

Kategoria: tułać się

poleca44%
Słownik motywów literackich

Podróże – wygnanie, wieczna tułaczka

Kategoria: Podróż

Podróże emigrantów traktować możemy jako wygnanie, tułaczkę. Życie tułacze jest nie tylko tematem literatury romantycznej, także współczesnej: w wierszu Adama Zagajewskiego Jechać do Lwowa odnajdziemy uniwersalne rozważania o losie wygnańców. Poeta, którego rodzice pochodzą z utraconego Lwowa, pyta, czy każde miasto musi być Jerozolimą...