profil

Teksty 191
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Traktat wersalski

poleca45%
Wiedza o społeczeństwie

Podstawy ładu międzynarodowego współczesnego świata

Kategoria: Ład międzynarodowy – konflikty i systemy bezpieczeństwa

Jeżeli traktować budowanie ładu międzynarodowego jako element stosunków międzynarodowych, to warto podkreślić, że proces ten zależy od wzajemnych relacji podmiotów w nim uczestniczących. Stosunki międzynarodowe mogą mieć kształt współpracy, integracji albo rywalizacji i konfliktów. Uczestnikami stosunków międzynarodowych mogą być: państwa, organizacje międzynarodowe, organizacje utworzone z poszczególnych państw, przedsiębiorstwa międzynarodowe oraz poszczególne osoby, które – jako...