profil

Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Szkolnictwo pod zaboramipoleca85%
Pedagogika

Realizm i racjonalizm w wychowaniu (dr Mrowiec)

Racjonalizm i realizm w wychowaniu 1. Na czym polegała oryginalność pedagogiki Wolfganga Ratkego? Odwołując się do filozofii przyrody Arystotelesa i do poglądów F. Bacona proponował urządzenie takiego systemu kształcenia i wychowania, który...poleca83%
Pedagogika

Historia wychowania

HISTORIA WYCHOWANIA ANTYK – poglądy pedagogiczne Platona, Arystotelesa Kwinteriana. Grecja / Police/ była państwem składających się z Panstw-Miast gdzie wartością był wolny człowiek, który gardził pracą. Pracę wykonywali tylko niewolnicy,...poleca85%
Język polski

Dzieciństwo i droga do wiedzy A. Radka i M. Borowicza.

Zdobycie wykształcenia w czasach, gdy Polska znajdowała się pod zaborami, nie było rzeczą łatwą. Kolejne powstania niepodległościowe doprowadziły wiele gospodarstw do ruiny, pozbawiając ludzi źródeł utrzymania. Szkolnictwo było rusyfikowane...poleca85%
Pedagogika

Starożytna Grecja do rozbiorów cz. 2

odpowiedzi na pytaniapoleca81%
Język polski

Jak wyglądała nauka w szkole w zaborze pruskim?

W tej pracy postaram się opisać, jak wyglądała szkoła i nauka z zaborze pruskim. Pierwszą sprawą, którą chcę poruszyć jest zachowanie nauczycieli. Profesorowie tepili wszelkie przejawy polskości. starali się...