profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Szkoła jako środowisko wychowawczepoleca85%
Pedagogika

Podstawowe pojęcia z pedagogiki

1. Środowisko wychowawcze – to szkoła, rodzina, środowisko. Podstawą wychowania wg Kowalskiego (zajmujący się socjologią wychowania) to społecznie kontrolowany i nastawiony na realizację celów wychowawczych, system bodźców społecznych,...poleca87%
Pedagogika

Środowisko społeczno-wychowawcze szkoły

„Szkoła jako instytucja i jako środowisko. Nauczyciel – demiurg i rzemieślnik. Uczeń – los wymuszony. W poszukiwaniu podmiotowości człowieka szkoły” Mówiąc o środowisku ucznia, najczęściej mamy na myśli środowisko społeczne, określane jako...poleca85%
Socjologia

Wychowanie

WYCHOWANIE UDRĘKA CZY PRZYJEMNOŚĆ? Dziecko jest w naszym społeczeństwie osobą najbardziej potrzebującą, a jego największą potrzebą jest miłość. „Miłość jest bardzo cierpliwą i dobrotliwą, nigdy nie jest zazdrosna ani zawistna, nigdy...poleca85%
Pedagogika

Sytuacja w szkole dzieci z rodzin alkoholików

Świat, w którym obecnie żyjemy choć nieustannie się zmienia systemy wartości uznawane przez naszych dziadków coraz częściej wypiera nieubłaganie pędzący postęp nauki i techniki. W pospiechu dnia codziennego często nie zastanawiamy się nad...poleca88%
Pedagogika

Pedagogika

Przesyłam troche materiałow z pedagogiki wszystkie sa skapowane :) pzdrpoleca85%
Pedagogika

Pojęcia pedagogiczne (wykłady z wszechnicy świętokrzyskiej)

intelektualnych i emocjonalnych człowieka w dziedzinie poznawania obiektywnej rzeczywistości oraz kształtowanie naukowego poglądu na świat. PODSTAWOWE POJĘCIA PEDAGOGICZNE SOCJALIZACJA - [od łacpoleca85%
Pedagogika

Wstęp do pedagogiki

Pedagogika Wstęp do pedagogiki Zagadnienia: 1. Pedagogika jako nauka o wychowaniu i dyscypliny pedagogiczne 2. Pedagogika a nauki pogranicza, nauki współdziałania z pedagogiką 3. pedagogikapoleca81%
Pedagogika

Pedagogika opiekuńczo wychowawcza.

ona swoisty i zróżnicowany system wiedzy ogólnej, a wiedz takiej, w której zawarte są podstawowe pojęcia , twierdzenia i modele teoretyczne w odniesieniu do całej rzeczywistości opiekuńczo-wychowawczejpoleca83%
Pedagogika

Podstawowe zagadnienia z pedagogiki ogólnej

maksymalnie skuteczne? 7) OMÓWIĆ SUBDYSCYPLINY PEDAGOGIKI 1. PEDAGOGIKA OGÓLNA ? zajmuje się charakterystyką pedagogiki jako nauki, analizuje podstawowe pojęcia pedagog., historyczne uwarunkowania