profil

Teksty 23
Zadania 0
Słowniki 2
Obrazy 0
Wideo 0

Synteza

poleca66%
Słownik motywów literackich

Teatr naszej duszy

Kategoria: Teatr

Stanisław Wyspiański pisał w jednym z utworów o teatrze duszy, w którym ogląda widzów. Stąd pochodzi termin „teatr ogromny” – to właśnie takiego teatru, będącego syntezą sztuk: malarstwa, muzyki, tekstu, gry indywidualnej i zbiorowej pragnął Wyspiański. Teatr miał być ogromny także w sensie przestrzennym, na wzór amfiteatrów starożytnych (autor Wesela pasjonował się antykiem).

poleca17%
Słownik języka polskiego

Synteza

rzecz. ż zebranie wielu elementów w jedną całość w celu dokładnego poznania jakiegoś zjawiska (antonim analiza → analityk). powstawanie substancji złożonych z substancji prostych wg zasady A+B = AB, A i B to składniki syntezy (tzw. substraty), AB – produkt.   (w zn. 1.) Profesor historii podczas serii wykładów dokonał syntezy (D. lp) ostatnich kilkudziesięciu lat historii Polski. W syntezie (Ms. lp, ident. w C. lp) profesora nie zabrakło zagadnień spornych, na które nie...