profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Stylizacja patetycznapoleca83%
Język polski

Stylizacje językowe

Stylizacja - świadome nadanie wypowiedzi za pomocą odpowiednio dobranych środków językowych - cech charakterystycznych dla stylu innego niż ten, który jest włąściwy samemu autorowi. Stylizacja polega więc na naśladowaniun pewnego wzorca, którym...poleca85%
Język polski

Na podstawie "Dziewczynki w czerwonym płaszczyku" Romy Ligockiej opisz wymyślony przez siebie sen Romy. Zastosuj stylizację.

(...) Wróciłam dzisiaj później ze szkoły. Na matematyce znowu robiłam gazetkę. Wszystko żeby tylko nie siedzieć na tej nudnej lekcji. Praca mi się trochę przedłużyła i nie zdążyłam na tramwajpoleca81%
Język polski

Stylizacje i parafrazy biblijne

Wstęp: Biblia jako źródło kultury europejskiej - księga religijna - bogactwo gatunków literackich: list, parabola, apokalipsa, kazanie, lamentacja, saga rodupoleca85%
Język polski

Iterpretacja prozy

. Ukształtowanie narracji: a) analiza wypowiedzi i języka narratora - dominanta wypowiedzi: kompozycyjna i stylistyczna (np. stylizacje językowe , ironia, złośliwe wyrażenia, subiektywizmpoleca90%
Język polski

"Chłopi" Władysław Reymont.

3. 3.ubogacenie językowe tekstu 4. 4. Poszerzanie wiedzy dotyczącej języka 5. 5. Nadanie odpowiedniego kolorytu i nastroju wypowiedzią bohaterów oraz narracji 6. 6. Urealnienie postaci (realistyczna indywidualizacja języka) 7. 7. Realizowaniepoleca85%
Język polski

Epika romantyczna.

występujące u Mickiewicza i Słowackiego stylizacje na epikę biblijną (Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego), a także nowele w twórczości Norwida.