profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Rozwój kultury masowej w dwudziestoleciu międzywojennympoleca82%
Historia

Przemiany społeczne i polityczne w latach międzywojennych XX w.

ROZWÓJ KULTURY MASOWEJ W STANACH ZJEDNOCZONYCH Rozwój kultury masowej był możliwy w USA dzięki rozwojowi oświaty i powszechnymi tanim środkom upowszechniania dóbr kultury. Były to między innymi gazety i wydawnictwa wielkonakładowe a także kino...poleca83%
Język polski

Tło historyczne, polityczne dwudziestolecia międzywojennego uwzględnieniem prądów filozoficznych, literackich, wybitnych przedstawicieli epoki (Europa i Polska).

Polskę elementy dadaizmu pojawiły się w twórczości futurystów. Surrealizm był najważniejszym z awangardowych kierunków lat międzywojennych . Zasadniczo wpłynął na kształt nowoczesnej sztuki i napoleca86%
Filozofia

Wojna i pokój w poglądach czołowych myślicieli polskich XX wieku.

poglądów determistycznych o trwałej,nieusuwalnej skłonności do agresji,poglądów,które w początkach XX wieku i w latach międzywojennych pojawiły się w europejskiej filozofii politycznej.Wbrew tym poglądom