profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Rodzaje źródełpoleca85%
Historia

Wstęp do badań historycznych

Historia należy do nauk humanistycznych. Zadaniem jej jest badanie przeszłości człowieka żyjącego w społeczeństwie, lub inaczej, przeszłości człowieka jako istoty społecznej. Dzieje ludzkości w okresie kiedy nie istniało jeszcze pismo, poznajemy...