profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Rodzaje piknometrówpoleca85%
Fizyka

Wyznaczanie gęstości ciał stałych za pomocą piknometru

Opis przyrządu: Piknometr – naczynie (zwykle szklane) przeznaczone do pomiaru gęstości cieczy i ciał stałych poprzez ważenie. Typowy piknometr ma postać małego naczynka o objętości 1 – 100 cm2 zamkniętego doszlifowanym korkiem z przenikającą...poleca84%
Termodynamika

Wyznaczanie gęstości cieczy za pomocą piknometru

(782,42?0,38) ?% = 0,05 785,0 gliceryna (1229,30?0,03) ?% = 0,01 1258,2 5. Wnioski. Celem doświadczenia było wyznaczenie gęstości ciał za pomocą piknometru . W celu wyznaczenia gęstości ciał zapoleca85%
Budownictwo

Geotechnika

wymienionych metod do pomiaru gęstości obj. stosuje się nie niszczące metody radioizotopowe. Metoda ważenia oparafinowanej próbki w wodzie Oznaczenie to polega na bezpośrednim określeniu za pomocą