profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Rewolucja przemysłowapoleca85%
Polityka

Kwestie społeczne ubóstwo

Terminu „kwestia społeczna” po raz pierwszy użył w 1840 roku H. Heine. W pojęciu tym zawarł elementy negatywne, którymi były niesprawiedliwości struktur, a także pozytywne wskazujące kryteria ich oceny, podstawowe zasady społeczne oraz...