profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Reklama niekomercyjnapoleca85%
Dziennikarstwo

Organizacja reklamy społecznej.

Organizacją reklamy społecznej zajmuje się organizacja pozarządowa, fundacja albo inna instytucja, która ma na celu zgromadzic wokół zbożnej idei wielu ludzi. Wcześniej musi ona także pomyśleć o sponsorach, jeśli nie zdecycuje się pomóc za darmo...poleca85%
Dziennikarstwo

Pojęcie reklamy społecznej.

Choć w każdym momencie dziejów Polski podejmowane były akcje i działania na rzecz poprawy warunków życia i zdrowia ludności, to jednak zjawisko kampanii społecznych pojawiło się w Polsce dopiero po 1989 roku. Transformacja ustrojowa otworzyła...poleca85%
Dziennikarstwo

Różnice pomiędzy reklamą społeczną, a komercyjną.

Aby zrozumieć specyfikę reklamy społecznej, warto porównać ją do reklamy komercyjnej. Świadomość różnic i specyfiki reklamy społecznej pozwala często na uniknięcie wielu pułapek związanych z jej tworzeniem i błędów wynikających z uproszczonego –...poleca85%
Dziennikarstwo

Wprowadzenie do tematu reklamy społecznej

W toku rozwoju cywilizacji, reklama wdarła się w życie każdego z nas. Widzimy ją wszędzie – w tramwajach, telewizji, gazetach, skrzynkach na listy, na budynkach, samochodach. Gdzie nie spojrzymy, nasz wzrok prędzej czy później je wypatrzy. Czasem...poleca90%
Dziennikarstwo

Organizacja i realizacja kampanii społecznej

społecznej to przygotowanie koncepcji i realizacja kampanii. W tej fazie zostaje nadany konkretny zarys reklamy , której ramy tworzą: - cele, którym służy kampania; - budżet, jakim dysponuje nadawcapoleca85%
Dziennikarstwo

Zakazana reklama

młodzieżowej. Szczególne zasady zamieszczenia reklam tytoniowych określiło rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 grudnia 1996r. w sprawie treści, wzorów i sposobu umieszczania napisówpoleca84%
Turystyka i rekreacja

Organizacja turystyki

„ organizacja wczasów pracowniczych”, „ organizacja kolonii i obozów”, organizacja usług, organizacja informacji turystycznej i reklamy , organizacja kształcenia itd. Jako sama rzecz, której przysługuje ta cechapoleca84%
Dziennikarstwo

Reklama społeczna jako środek perswazji

, dlatego formie mechanizmu perswazji, dlatego ustalono, że nazwa „reklama” do reklamy społecznej może być poprawnie zastosowane. Aby pokazać różnice między reklamą komercyjną a społecznąpoleca85%
Pedagogika

Socjologia edukacji - zagadnienia na egzamin

( społecznej i kulturowej) oraz socjologii. 9. Osobowość autorytarna (Th.Adorno) – to np. próby wyjaśnienia jak mogło dojść do hitleryzmu. Cechy, typy osobowości wg Th. Adorno: aprobowanie