profil

Teksty 66
Zadania 0
Słowniki 3
Grafika 0
Filmy 0

Pustynia

poleca71%
Geografia

Procesy eoliczne

Kategoria: Procesy egzogeniczne

W obszarach lądowych, pozbawionych gęstej pokrywy roślinnej, podstawowym czynnikiem morfogenetycznym jest wiatr. Do procesów eolicznych zalicza się: • deflację (wywiewanie materiału), • transportację (przenoszenie materiału), • korazję (żłobienie niesionym materiałem powierzchni skalnych), • akumulację eoliczną (gromadzenie materiału). Formy eoliczne Wśród formy erozyjnych wyróżniamy: niecki deflacyjne, kotliny deflacyjne, niecki korozyjne, bruzdy i rynny korazyjne, jardangi...

poleca46%
Słownik etymologiczny języka polskiego

pustynia

Kategoria: Pusty

1. ‘obszar pozbawiony widocznych przejawów życia, pozbawiony wody’; 2. ‘pustkowie, ziemia niezamieszkana, nieuprawiana’; 3. dialektalnie ‘miejsce gołe, puste’; od XIV w.; pochodzi od psłow. *pustyńi ‘pusty, niezamieszkały teren, pustka, pustkowie’ utworzonego od psłow. przymiotnika *pustъ ‘opuszczony, opróżniony, niczym nienapełniony’; por. też czes. pustina ‘pustkowie’ oraz ros. pustýnja ‘pustynia’, pústynja / pústyn ‘pustelnia, erem’

poleca55%
Biologia

Pustynie i półpustynie

Kategoria: Charakterystyka biomów

Pustynie i półpustynie występują w strefie zwrotnikowej i podzwrotnikowej Azji, Afryki, Ameryki i Australii, na obszarach o bardzo niskiej ilości opadów. Z roślin charakterystyczne są sukulenty (np. kaktusy, agawy, wilczomlecze), słonorośla oraz terofity – rośliny, których rozwój po sporadycznych deszczach jest bardzo szybki, natomiast nasiona mogą przetrwać długi okres suszy. Charakterystycznymi zwierzętami są np. w Afryce wielbłąd jednogarbny, lis fenek, w Azji wielbłąd dwugarbny. Częste...