profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Przywilej wolborskipoleca85%
Historia

Wzrost roli kościoła w okresie rozbicia dzielnicowego.

NIE UŻYWAĆ W VII L.O. W KATOWICACH Wraz ze zmianami zachodzcymi w całym państwie zmieniała się także rola i funkcja kocioła. W pocztkach swego istnienia kociół pozostawał w służbie państwa, jednak reprezentowany był przeważnie przez przybyszów...poleca84%
Historia

Okres rozbicia dzielnicowego w Polsce – czas rozwoju czy upadku?

: ziemia lubuska, Śląsk i Pomorze. To okres wzrostu roli możnowładztwa i Kościoła w Polsce Rozbicie dzielnicowe objęło Pomorze, Wielkopolskę, Śląsk, Mazowsze i Małopolskę, słowem – całe ówczesne terytoriumpoleca85%
Historia

Rozbicie dzielnicowe - próba bilansu

zaczęli sie wzajemnie zwalczać. Każdemu z nich chodziło o władze, a państwo polskie zostało osłabione. w okresie panowania dynastii piastowskiej, podczas rozbicia dzielnicowego , na ziemiach zaszły