profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Proces wychowawczypoleca86%
Socjologia

Socjologiczne pojęcie środowiska wychowawczego

Pojęcie środowiska wychowawczego posiada 2 znaczenia. W szerszym rozumieniu środowiskiem społecznym nazwiemy wszelkie elementy składające się na całość życia społecznego. W skład środowiska społecznego wchodzić będą zarówno urządzenia materialne...