profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Prawo faradayapoleca85%
Chemia

hydroliza, elektrochemia - ściąga

Kwasy Kat: H An:bztl: niemet z reszty kw tl: tlen gaz z H2O Zasady Kat: a) H z H2O (jeżeli metal z cząst zasady przed H) b) Met (jeżeli za H) An: O2 z OH- Sole Kat: a) H, jeżeli metal przed H b) metal, jeżeli za H An: a) tlen z...poleca85%
Fizyka

Elektroliza i jej skutki

Elektroliza jest to proces elektrochemiczny, w którym doprowadzona z zewnątrz ener-gia elektryczna zostaje zużyta na przeprowadzenie przemian chemicznych związanych z przepływem ładunków elektrycznych przez elektrolit i przebiegających na...poleca81%
Fizyka

Prąd stały

Prąd stały jest to taki prąd, którego wartość natężenie nie ulega zmianie w funkcji czasu. Jednostką natężenia prądu w układzie SI jest równa 1 amper. W przyrodzie występują dwa rodzaje ładunków elektrycznych: ładunki dodatnie i ładunki ujemne....poleca85%
Fizyka

Prawa, zasady i teorie fizyczne

Prawo Ampere'a - prawo określające siłę, z jaką pole magnetyczne o indukcji B działa na przewodnik, przez który płynie prąd o danym natężeniu I: dF = I (dL * B), gdzie dL - element przewodnika, dF - przyczynek siły działającej na element dL....poleca86%
Fizyka

Prawa

prawa Kirchhoffa: Pierwsze prawo Kirchhoffa mówi, iż suma algebraiczna prądów przepływających przez wszystkie przewody w sieci łączące się w jednym punkcie jest równa zeru. prawo Coulomba: Siła działająca między dwiema cząstkami punktowymi...poleca85%
Fizyka

Elektromagnetyzm

Praca w załącznku (wzory)poleca84%
Fizyka

Fizyka na maturę pisemną, cały zakres liceum - ściąga

Ściąga na maturę pisemną z fizyki. Wszystko dokładnie opracowane, razem z bardzo czytelnymi wzorami :)poleca82%
Fizyka

Historia elektryczności

Elektryczność jest to ogół zjawisk wynikających z oddziaływań elektromagnetycznych pomiędzy cząstkami mikroświata. Istnienie zjawisk elektrycznych znane już było w starożytności, odnosiło się jednak wyłącznie do zdolności przyciągania drobnych...poleca83%
Chemia

Wyznaczanie wydajności prądowej procesu elektrolizy oraz grubości powłoki galwanicznej

WYZNACZANIE WYDAJNOŚCI PRĄDOWEJ PROCESU ELEKTROLIZY ORAZ GRUBOŚCI POWŁOKI GALWANICZNEJ 1. Elektroliza- jest to proces zachodzący wskutek przepływu prądu stałego przez roztwór elektrolitu lub elektrolit stopiony tzw. Termoelektroliza. W pobliżu...