profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Poziom komórkowypoleca84%
Biologia

Poziomy organizacji układów żywych w biologii

Poziom ponadorganizmalny Ekologia-– nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody Bioekologia- nauka zajmująca się przestrzennym rozmieszczeniem roślin i zwierząt na Ziemi Systematyka-nauka zajmująca się badaniem różnorodności organizmów, ich...poleca85%
Biologia

Korelacja budowy i funkcji na poziomie komórkowym

WYKAŻ WSPÓŁZALEŻNOŚĆ STRUKTURY I FUNKCJI NA POZIOMIE KOMÓRKOWYM (uwaga-jest to praca typu próbny esej maturalny oceniony przez dwóch nauczycieli na ocenę celującą; ps.odstępy między akapitami są przeznaczone na odpowiednie rysunki - można je...poleca85%
Biologia

Komórka

) Hierarchia poziomów organizacji materii : Nieożywione: • pierwiastki (P, S, O, H, N, C) • związki (kwas nukleinowy, aminokwasy, glukoza, tłuszcze) • organelle (mitochondrium, jądro, chloroplast