profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Pomoc przy pisaniu rozprawkipoleca89%
Język polski

Słownictwo do rozprawki

Słownictwo służące wyrażeniu własnej opinii : - moim zdaniem - uważam, że - sądzę, że - według mnie - myślę, iż - jestem zdania, że - według mego przekonania - po dokładnym przeanalizowaniu - doszłam do wniosku, że - nabrałam...poleca84%
Język polski

Jak napisać rozprawkę - słownictwo

TEZA - gdy formułujemy tezę, możemy na przykład użyć sformułowań: 1. KIEDY ZGADZAMY SIĘ ZE STANOWISKIEM ZAWARTYM W TEMACIE: - W pełni zgadzam się z tezą zawartą w temacie ... - Będę starał/a się bronić tezy, iż ... 2. KIEDY NIE ZGADZAMY...poleca84%
Język polski

Jak napisać rozprawkę?

1. Schemat rozprawki Rozprawka ma kompozycję trójdzielną - to znaczy, że składa się z trzech części - tego należy przestrzegać. Wersja A : - Teza - Argumenty ?za? (potwierdzające tezę), - Argumenty ?przeciw? (zaprzeczające tezie), -...poleca85%
Język polski

Jak napisać rozprawkę.

Rozprawka należy do najpoważniejszych form wypowiedzi. W „Słowniku języka polskiego” pod redakcją M. Szymczaka określa się ją jako niewielką rozprawę. Ta z kolei jest obszerną, pisemną pracą naukową, w której autor rozpatruje jakiś ważny problem....poleca80%
Język polski

Słownictwo przydatne w pisaniu rozprawki

- po pierwsze... - następnym argumentem... - odwołując się do słów.... - cytuję... - moim zdaniem... - według mnie... - uważam, że... - sądze, że... - jestem przekonana/y, że.... - myśle, żepoleca83%
Język polski

Jak napisać rozprawkę - budowa i słownictwo.

punktu, tzw. kompozycja pracy). SŁOWNICTWO DO ROZPRAWKI : Można wprowadzić do swojej pracy ( a nawet wskazany jest) wstęp, który poprzedzi tezę: - Celem moich rozważań jest……… - Celem tejpoleca84%
Język polski

Rozprawka - pomocne wyrażenia

Wstęp rozprawki można zacząć tak : - zacznę od.., - będę starał się bronic tezy, iż..., - jestem zdania, że.., - sądzę, iż...,celem moich rozważań jest... , - celem tej pracy jestpoleca84%
Język polski

Jak napisać rozprawkę?

podsumowanie ,teza (własne zdanie) -------------------------------------------------------------------- Słownictwo *służące osiąganiu spójności wypowiedzi poza tym - ponadto - tymczasem - przede wszystkimpoleca80%
Język polski

Jak napisać rozprawkę

) argumenty, c) teza. Język rozprawki : 1. Słownictwo pomagające w uzyskaniu spójności wypowiedzi: poza tym, ponad to, oprócz tego, przede wszystkim, tym czasem, natomiast, tak więc, chociaż, mimo