profil

Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Pomoc Postpenitencjarnapoleca85%
Polityka

Pomoc Postpenitencjarna - praca socjalna z osobami opuszczającymi Zakład Karny

Praca socjalna z osobami opuszczającymi Zakłady Karne Praca socjalna z osobami skazanymi, które przygotowywują się do opuszczenia Zakładów Karnych jest bardzo ważna dla całego społeczeństwa. Decyduje o pierwszym okresie życia skazanego...poleca85%
Pedagogika

Pomoc postpenitencjarna

Pomoc postpenitencjarna Pomoc postpenitencjarna- polega na świadczeniu pomocy socjalnej więźniom przebywającym w zakładzie karnym i tym wychodzącym na wolność, a także na tworzeniu i realizowaniu różnego typu programów, które mają na celu pomóc...poleca84%
Prawo

Pomoc postpenitencjarna w Polsce

Pomoc postpenitencjarna polega na świadczeniu pomocy socjalnej więźniom przebywającym w zakładzie karnym i tym wychodzącym na wolność, a także na tworzeniu i realizowaniu różnego typu programów, które mają na celu pomóc skazanym ponownie zaistnieć...poleca85%
Pedagogika

Pomoc postpenitencjarna w Polsce po roku 1997 w kręgu teorii i praktyki penitencjarnej.

coraz szersze rozumienie, że opuszczającemu zakład karny trzeba pomóc , by nie wrócił do starego sposobu na życie. Jednym z najistotniejszych problemów więziennictwa jest zmniejszenie odsetka byłych