profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Podstawa opodatkowaniapoleca85%
Administracja

Prawo podatkowe

1.Pojęcie i cechy podatku. 2. Konstrukcja prawna podatku. 3. Podmiot uprawniony – podmiot zobowiązany w stosunkach podatkowo–prawnych. 4. Płatnik, inkasent. 5. Podstawa opodatkowania. itd.