profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Partie polityczne przełom XIX XXw

poleca63%
Historia

Partie polityczne na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku

Pod koniec XIX wieku na ziemiach polskich funkcjonować zaczęły nowoczesne partie polityczne, formowane na wzór działających w Europie Zachodniej. Najlepsze warunki do zakładania partii politycznych były w zaborze austriackim ze względu na prawa narodowe, jakimi dysponowali tam Polacy. Ze względu na rolniczy głównie charakter Galicji pierwsze partie, jakie powstawały na tym terenie, gromadziły chłopów. Już w 1875 roku ks. Stanisław Stojałowski zaczął wydawać pisma „Wieniec” i „Pszczółka”,...poleca80%
Historia

Sytuacja narodu polskiego na przełomie XIX i XX wieku

analfabetyzm stanowił dla warstw wyższych wyzwanie jego likwidacja była jednym z celów działań zwanych pracą organiczą i pracą u podstaw. Zaczęły kształtować się na ziemiach polskich partie politycznepoleca85%
Historia

Ruch robotniczy na ziemiach polskich w II połowie XIX w. i na pocz. XX wieku

, zdelegalizowana. Z partii i organizacji robotniczych utworzonych na przełomie XIX i XX w. na Ziemiach Polskich na uwagę zasługuje jeszcze Powszechny Żydowski Związek Robotniczy Bund. utworzony w październiku 1897poleca84%
Historia

Powstanie nowoczesnych partii politycznych na ziemiach polskich

robotnicy nie są zainteresowani wywalczeniem niepodległości. Ruch ludowy na ziemiach polskich rozwinął się na przełomie XIX i XX wieku w Galicji. Jego celem było narodowe i społeczne wyzwolenie wsipoleca85%
Historia

Rozwój techniczny, społeczny i polityczny w XIX i na początku XX wieku (do 1914 roku)

wieku niewątpliwy, a hasła rewolucji francuskiej tak głęboko zapadły w pamięć Europejczykom, że chcieli oni cieszyć się pełnią praw obywatelskich. Na przełomie XIX i XX wieku kształtowały siępoleca82%
Historia

Ruchy polityczne

na przełomie wieków w wielu ruchach politycznych, stanowiło siłę napędowych wielu działań, choć swoje apogeum przeżyje dopiero w XX w. W poł. XIX w. we Francji ukazało się dzieło Artura Gobineau