profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Organizacje polityczne

poleca75%
Geografia

Główne międzynarodowe organizacje polityczne i gospodarcze

Jedną z charakterystycznych cech współczesnego świata są postępujące procesy integracji politycznej a szczególnie gospodarczej państw. Najważniejszą organizacją międzynarodową jest Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) powołana na konferencji w San Francisco w 1945 r., na której opracowano i przyjęto Kartę Narodów Zjednoczonych. Obecnie do ONZ należy większość państw świata. Głównymi celami organizacji jest: • utrzymanie bezpieczeństwa oraz rozwój współpracy międzynarodowej; • działania...poleca84%
Politologia

System polityczny

Składa się z 3 elementów: a) normy polityczne – zalicza się do nich normy, które regulują życie polityczne, które są uznawane w życiu politycznym, dotyczą życia politycznego. Do norm politycznych zaliczamy część norm ustanowionych przez państwo,...poleca82%
Geografia

Organizacje międzynarodowe na świecie

1. Znaczenie międzynarodowych organizacji gospodarczych Unia Europejska OECD DEK ONZ NAFTA GRUPA WYSZEHRADZKA CEFTA EFTA 2. Organizacje polityczne i wojskowe na świecie NATO RADA EUROPY 1) Kanały La Manche św. Jerzego (pomiędzy Morzem...poleca92%
Wiedza o społeczeństwie

Ruch Odbudowy Polski

Ruch Odbudowy Polski (ROP), zwany dalej Ruchem, jest demokratyczną organizacją polityczną obozu niepodległościowego, kierującą się w swej działalności zasadami katolickiej nauki społecznej i polskim interesem narodowym. Terenem działalności Ruchu...poleca85%
Edukacja europejska

Prawo międzynarodowe

państwa, którego obywatelami są jej rodzice prawa ziemi- o obywatelstwie jednostki decyduje miejsce urodzenia ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE - organizacje rządowe tworzone są przez państwa ipoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Czynniki kształtujące stosunki międzynarodowe.

zasięgu stosunków międzynarodowych znajdują się ruchy polityczne o charakterze międzynarodowym, korporacje wielonarodowe, Kościoły i ruchy religijne, zawodowe organizacje międzynarodowe , narody. Ponadpoleca77%
Wiedza o społeczeństwie

Międzynarodowe, pozarządowe organizacje ochrony praw człowieka

stanowi dodatkowe zagrożenie dla uczestników. Z braku uwikłań z zależności polityczne czy gospodarcze organizacje pozarządowe mogą otwarcie i bezkompromisowo stawiać sprawę odpowiedzialnościpoleca85%
Edukacja europejska

Międzynarodowe stosunki gospodarcze i społeczne

. Ważne w polityce zagranicznej są wyznaczniki i cele. Wyznaczniki to przesłanki powodujące określony skutek. Można je podzielić na: - Wew. (interesy wew. państwa) - Międzynarodowe - Obiektywnepoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Organizacje Międzynarodowe i Organizacje Regionalne

przez Zgromadzenie Ogólne( 5 z Azji i Afryki, 2 z USA, 2 z Europy Zachodniej i 1 z Europy Wschodniej). Rada gwarantuje międzynarodowy pokój. Może stosować sankcje polityczne , gospodarcze i zbrojeniowe