profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Opisz przyczyny wybuchu II wojny światowejpoleca85%
Historia

II wojna - przyczyny.

Przyczyny pośrednie 1)Dążenie grupy państw europejskich, szczególnie Niemiec, do rewizji traktatu wersalskiego. Chęć powrotu do dawnego znaczenia i wielkości. ”Odrabianie na raty” dystansu przez łamanie kolejnych ograniczeń przez Niemcy...poleca83%
Historia

Przyczyny wybuchu II wojny światowej.

PRZYCZYNY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ 1. Polityka zagraniczna Japonii na początku XX wieku • dynamiczny rozwój, wzrost gospodarczy, wysoki poziom oświaty • rozwój cywilizacyjny i przyrost naturalny ludności • wielki kryzys z 1929 roku i...poleca89%
Historia

I wojna światowa-przyczyny

I wojna światowa, zwana również Wielką Wojną była największym konfliktem w dziejach aż do II wojny światowej.Zastosowano w niej najnowsze technologie, które wraz z przestarzałą taktyką wojennąpoleca71%
Historia

Przykładowy sprawdzian - II wojna światowa

1. Uzupełnij : II Wojna światowa zaczęła się............... od ataku ................ na .................. o godzinie........... . Polacy dowodzeni przez kontradmirała Józefa ..........bronili siępoleca85%
Historia

Historia Powszechna (Kolonializm-II wojna światowa), daty (ściąga, pobieżnie)

(Anglia) dla europy tylko kanton I wojna opiumowa – 1839-42, tracą Hongkong 1844 – traktaty z USA i Francją II wojna opiumowa – 1856-60, legalizacja opium 1899 – powstanie bokserów – „Pięść wpoleca89%
Historia

I wojna światowa (pojęcia, daty, postacie, przyczyny i skutki wybuchu)

– generał, który 7.X.1920r. ponownie odbił Wilno IGNACY DASZYŃSKI – premier rządu lubelskiego w 1918r. GABRIEL NARUTOWICZ – pierwszy prezydent II Rzeczypospolitej PRZYCZYNY WYBUCHU I WOJNYpoleca82%
Historia

Angielska wojna domowa, chwalebna rewolucja - przyczyny, przebieg i skutki

WOJNA DOMOWA W ANGLII (1642-48) I CHWALEBNA REWOLUCJA (1688-89) 1. Przyczyny a) Wojna domowa - Antagonizm między królem a purytanami - dążyli oni do wprowadzenia republiki