profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Opisz przebieg rewolucji przemysłowejpoleca85%
Historia

Rewolucja przemysłowa.

Koniec XVIII i początek XIX w. to okres wielu zmian i przeobrażeń w Anglii. W rolnictwie już od XVI w. trwała rewolucja agrarna. Stopniowo odchodzono od feudalnego systemu uprawy roli, zaczęto stosować nowoczesne metody i ulepszone narzędzia, a...poleca81%
Historia

Rewolucja przemysłowa - przyczyny i skutki

Rewolucja przemysłowa - przejście od pracy ręcznej do pracy maszyn (od manufaktury) do fabryki. Przyczyny rewolucji przemysłowej - wynalezienie maszyny parowej; - wzrost liczbypoleca82%
Historia

Rewolucja przemysłowa w XIX wieku

REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA , przewrót przemysłowy, całokształt przemian technicznych, ekonomicznych oraz społecznych związanych z powstawaniem przemysłu fabrycznego i nowoczesnej cywilizacji przemysłowejpoleca90%
Zarządzanie przedsiębiorstwem

Pierwsza rewolucja przemysłowa na kontynencie europejskim (na przykładzie Francji i państw niemieckich).

Rozwój gospodarczy Francji 1815-1870. Odrodzona po upadku Napoleona monarchia nie mogła już cofnąć zmian ekonomiczno-społecznych wprowadzonych w okresie rewolucji. Produkcja przemysłowa i rolna orazpoleca82%
Geografia

Rewolucja przemysłowa. Etapy rozwoju przemysłu.

. Utraciła znaczenie Wielka Brytania, dominowały Stany Zjednoczone, Japonia, Niemcy i ZSRR. Trzecia rewolucja przemysłowa to przemysł oparty na automatyzacji i komputeryzacji produkcji, mającypoleca85%
Geografia

Rewolucja przemysłowa i restruktyzacja przemysłu

Okresy największych zmian w strukturze gałęziowej jak i w założeniach lokalizacji przemysłu nazywamy rewolucjami przemysłowymi. I - rewolucja zwana epoką węgla i stali oraz wiekiem wynalazków