profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Ocena zasadniczapoleca85%
Prawo

Wstęp do prawoznastwa

Wprowadzenie: Wartość logiczna przysługuje tylko zdaniom oznajmującym, wyrażających sąd - myśl odnosząca się w sposób sprawozdawczy do jakiegoś stanu rzeczy. Dyrektywy - wypowiedzi, takie jak norma, przepis, zasada, reguła, wskazówka, zalecenie,...poleca85%


poleca85%
Prawo administracyjne

Podstawy prawoznastwa - ściąga

skierowana do jednego, ściśle oznaczonego adresata, ale do grupy podmiotów określonych przy pomocy nazwy rodzajowej) i abstrakcyjna (dotycząca powtarzalnych zachowań, wielokrotnego zastosowaniapoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Ściąga z prawoznastwa

kwestie o charakterze ogólnym i są ważne dla całej społeczności. 3. umowy międzynarodowe (ratyfikowane) – niektóre umowy (włączone) do prawa polskiego wymagają odrębnych ustaw. 4. Rozporządzenia – aktypoleca86%
Prawo cywilne

Wstęp do teorii prawa

WSTEP DO PRAWOZNASTWA LEGENDA: 1.AKTY NORMATYWNE: KC - kodeks cywilny KK ? kodeks karny KKW ? kodeks karny wykonawczy KP ? kodeks pracy KPA ? kodeks postępowania administracyjnego KPC ? kodekspoleca85%
Prawo

Wstęp do prawoznawstwa

ustawionych, wysłowionych, opublikowanych i zaopatrzonych w sankcje norm postępowania skierowanych do nieoznaczonych imiennie adresatów. Przepisy prawa-wypowiedzi językowe zastane przez nas w tekstach ustaw