profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Obywatel wobec prawa

poleca75%
Wiedza o społeczeństwie

Obywatel wobec prawa

poleca72%
Wiedza o społeczeństwie

Czym jest państwo prawa?

Często przez państwo prawa rozumie się takie państwo, w którym obowiązuje zasada praworządności. Praworządność zaś to taka sytuacja, w której państwo, organizacje społeczne oraz obywatele mają na uwadze przestrzeganie i szacunek dla obowiązującego prawa. Istnieje także pogląd, według którego państwo prawa to takie, w którym rządzi prawo, a nie urzędnik. W takim ujęciu państwa prawa stają się fundamentem wolności i demokracji. W państwie prawa wszystkie ograny państwowe są tworzone,...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

„Obywatel wobec władzy państwowej. Przedstaw i oceń system ochronny polskich obywateli przed nadużyciem ze strony organów państwowych.”

„ Obywatel wobec władzy państwowej. Przedstaw i oceń system ochronny polskich obywateli przed nadużyciem ze strony organów państwowych.” Pomimo iż Polska jest krajem demokratycznym to bardzo częstopoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Co to znaczy być dobrym obywatelem?

, którą łączy z państwem szczególny stosunek prawny. Człowiek taki jest z tym krajem związany. Ma pewne prawa , ale i obowiązki wobec państwa. Jednak uważam, że taka „regułka” jest w stanie określićpoleca85%
Edukacja europejska

Podstawowe zasady prawa wspólnotowego.

. - gdyby późniejsze ustawy państw członkowskich lub przynajmniej późniejsze zmiany konstytucyjne były nadrzędne wobec prawa wspólnotowego, to jednolitość obowiązywania prawa wspólnotowego w państwachpoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Prezydent - pierwszy obywatel Rzeczypospolitej.

polskiego obywatelstwa, stosowanie prawa łaski. Jego kompetencje są jednak znacznie większe: powołuje nowego premiera (premier i jego rząd muszą jednak uzyskać aprobatę Sejmu), jest zwierzchnikiempoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Obywatelstwo - ogólne zagadnienia

prawnie. c) W przeszłości obywatele, ziemianie. 2. Obywatel - pojecie a) Członek danego państwa, mający określone prawa i obowiązki, ujęte przez prawo o konstytucję. Zgodnie z Konstytucją