profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Obyczaje Romów



poleca85%
Pedagogika

Romowie

Praca zaliczeniowa



poleca79%
Kulturoznawstwo

Zwyczaje Romów

1. Obyczaje: a) Mieszkanie, ubiór i pożywienie: Tradycyjny dom wędrujących Cyganów składał się z trzech części: wóz, namiot i zwykły dach nad głową w czasie przerywającego wędrówkę, trwającego od jesieni do wiosny, zimowiska. Polscy Cyganie...



poleca87%
Geografia

Romowie - mniejszość etniczna

mniejszości charakteryzują się własną kulturą, historią i językiem. Należą do nich między innym Romowie . Jest to bardzo ciekawa i różnorodna mniejszość. Polscy Romowie dzielą się cztery grupy: Romów



poleca85%
Socjologia

Romowie

Cyganie stanowią silną liczebnie mniejszość etniczną, ale również językową. Jej przedstawicieli spotkać można w wielu krajach Europy. Pomimo tak wielkiego



poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Romowie

Romowie , albo Cyganie (nazwa własna w języku romskim Roma) - nieterytorialny naród lub grupa etniczna pochodzenia indyjskiego, której członkowie tworzą diasporę zamieszkującą większość państw świata



poleca81%
Język polski

Romowie - mniejszość narodowa zamieszkująca tereny współczesnej Polski. Czy Polacy są narodem tolerancyjnym?

Tereny współczesnej Polski są zamieszkiwane przez wiele mniejszości narodowych. Jedną z nich są Romowie (Cyganie). Jest to bardzo różnorodna i ciekawa mniejszość



poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Stosunek polaków do mniejszości narodowych i etnicznych przy uwzględnieniu czynników historycznych, kulturowych, społeczno-ekonomicznych oraz politycznych.

tatarską. Najbardziej ciekawą według mnie grupą są Romowie . Ich sytuacja prawna, społeczna i relacje z narodem Polskim jest dość specyficzna. Nasz parlament ponownie otwiera budżet dotując rozwój