profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Norma prawnapoleca85%
Pedagogika

Prawne podstawy życia społecznego

Prawo – jest to zespół norm postępowania o charakterze abstudecyjnym i generalnym Norma prawna – Forma wypowiedzi wyrażona w języku prawnym Akt normatywny – tekst który zawiera przepisy prawa Przepis prawny –podstawowa jednostka aktu...