profil

Język polski (5)
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Napisz streszczenie mitu Antygonapoleca85%
Język polski

Sofokles "Antygona" - streszczenie.

Ród Labdakosów Lajos i Jakosta byli małżeństwem. Pewnego dnia Lajos- król poszedł do wyroczni, która nigdy się nie myliła. Wyrocznia powiedziała że mężczyzne zabije jego...poleca85%
Język polski

"Antygona" Sofoklesa - streszczenie w punktach

Antygona - wywodziła się z rodu Labdakidów - dynastii nad którą ciążyła klątwa. Królem Teb po bratobójczej walce Eteoklesa i Polinicesa zostaje Kreon. Król zabrania chować Polinicesa, gdyż uważa go za wroga i zdrajcę Teb. Siostra...poleca86%
Język polski

Antygona - Sofokles

Antyczna tragedia. Początek tragedii związany jest z kultem Dionizosa, boga winnej latorośli. Co roku odbywały się uroczystości w trakcie których wykonywano chóralną pieśń zwaną dytyrambem. Początkowo ją improwizowano, ale pomiędzy VII a VI w....poleca85%
Język polski

Streszczenie Antygony w czasie teraźniejszym.

Antygona sprzeciwia się woli króla Kreona. Jej dwaj bracia Eteokles i Polinejk zginęli w bitwie o Teby. Eteokles ma mieć pogrzeb godny bohatera, natomiast Polinejk z woli króla nie może byc pochowany. Ismena, siostra Antygony, Polinejka i...poleca74%
Język polski

Najsłynniejsze mity greckie - streszczenia

Na początku był Chaos. Z Chaosu wyłonili się pierwsi bogowie: Uranos - Niebo i Gaja - Ziemia. Mieli oni dzieci, lecz Uranos strącał je wszystkie do Tartaru, bowiem nie mógł znieść ich potworności. Zrozpaczona Gaja namówiła jednego z synów by...