profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Monarchia patrymonialna we Francjipoleca84%
Historia

Ewolucja ustroju od monarchii patrymonialnej do monarchii stanowej

Tematem pracy jest ewolucja ustroju od monarchii patrymonialnej do monarchii stanowej. Będzie ona obejmowała następujące zagadnienia: kształtowanie się państwa Merowingów, okres królów gnuśnych oraz władzę dynastii Karolingów we Francji, a...poleca84%
Historia

Państwo Franków

Państwo Franków stworzyły plemiona germańskie z siedzibami w dolnym Renie. Część z nich przeniosła się w 355r. do Galii, dawnej dzielnicy rzymskiej. Od tej chwili miał początek podział na franków salickich i rypuarskich. Dynastia panująca w...poleca85%
Historia

Ewolucja ustroju od monarchii patrymonialnej do monarchii stanowej.

Tematem pracy jest ewolucja ustroju od monarchii patrymonialnej do monarchii stanowej . Będzie ona obejmowała następujące zagadnienia: kształtowanie się państwa Merowingów, okres królów gnuśnych orazpoleca85%
Administracja

Historia ustroju i administracji

opracowane zagadnienia egzaminacyjnepoleca82%
Historia

Ustrój państwa polskiego do XVI w.

doprowadza do zmiany ustroju państwa. I tak wyróżniamy w historii monarchii patrymonialnej : wczesnofeudalną monarchię jednolitą, która utrzymuje się do 11138 r. a następnie rozbicie dzielnicowepoleca85%
Historia

Od monarchii patrymonialnej do monarchii stanowej. Ewolucja ustroju Polski między X a XIV wiekiem.

Tematem mojej pracy jest ewolucja ustroju od monarchii patrymonialnej do monarchii stanowej w Polsce. W pracy opiszę ewolucje ustroju w państwie między X a XIV wiekiem. Monarchia patrymonialna topoleca85%
Historia

Ewolucja państwa polskiego za Piastów

nie informują dokładnie, jaki był ustrój wewnętrzny państwa pierwszych Piastów. Można jednak sądzić, że był podobny do monarchii patrymonialnej . Oznaczało to, że zarówno ziemia jak i ludność kraju