profil

Teksty 30
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Mocz

polecab/d
Słownik etymologiczny języka polskiego

mocz

Kategoria: Moczyć

‘uryna’; od XV w.; ogsłow. < psłow. *močь ‘wilgoć; uryna’ pochodzącego od pie. *māk

Sprawdź także