profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwojupoleca85%
Historia

Struktura i agendy ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych składa się z pięciu zasadniczych organów. Każde z nich, za wyjątkiem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, który urzęduje w Hadze, ma swą siedzibę w Nowym Jorku. Zgromadzenie Ogólne – jeden z dwóch...poleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Na świecie istnieje obecnie ponad 170 państw. Każde z nich ma określone terytorium, naród lub narody i suwerenny rząd, co sprawia, że w sferze politycznej ludzkość reprezentowana jest przez szereg indywidualnych rządów. Nie istnieje rząd światowy,...poleca85%
Socjologia

Bank Światowy - cele i ich realizacja

Praca zaliczeniowa z przedmiotu: Globalizacja „ Bank Światowy - cele i ich realizacja” W XX wieku stosunki międzypaństwowe uległy globalizacji. Po II wojnie światowej powstał projekt stworzenia nowego, ogólnoświatowego ładu...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych, United Nations, Organisation des Nations Unies, ONZ, organizacja powstała po II wojnie światowej 24 X 1945, w dniu wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych będącej statutem tej organizacji. Jest drugą po Lidze...poleca85%
Historia

ONZ - powstanie

: ZSRR, USA, Francja, W.Brytania i Chiny oraz 10 niestałych). Siedzib ONZ jest Nowy Jork, lecz niektóre agendy urzęduj w Genewie i Wiedniu. 10.XII.1948 r. Zgromadzenie Ogólne przyjęłopoleca84%
Politologia

Czy ONZ wymaga reformy?

Cele i funkcje Organizacji Narodów Zjednoczonych. Organizacja Narodów Zjednoczonych została powołana do życia podczas konferencji w San Francisco w 1945 roku. Struktura i cele, jakim miały służyćpoleca85%
Geografia

Wioadomości o ONZ

. Konferencja w San Francisco, będąca ostatnim etapem tworzenia ONZ , rozpoczęła się 25 IV 1945 i zakończyła po dwóch miesiącach obrad podpisaniem 26 czerwca Karty Narodów Zjednoczonych. Brało w niejpoleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Organizacja Narodów Zjednoczonych ONZ.

najważniejszych sprawach dotyczących pokoju i bezpieczeństwa, · przyjmowanie nowych członków, · rewizja postanowień Karty NZ, · wybór sekretarza Generalnego, Działalność i struktura ONZ ONZ ma własnypoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

ONZ, NATO,Organizacje europejskie

. Działalność i struktura ONZ ONZ ma Własny emblemat, flagę, posiada zdolność prawną i osobowość prawno międzynarodową. Siedzibą jest Nowy Jork, a w Europie Genewa i Wiedeń. Oficjalnymi językami są