profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Lekcja podającapoleca85%
Pedagogika

Pedagogika porównawcza - ćwiczenia

LEKCJA W systemie klasowo-lekcyjnym lekcja to podstawowa, najbardziej znana, powszechnie obowiązująca forma organizacyjna procesu kształcenia (nauczania). Jedną z form nauczania zbiorowego jest system klasowo-lekcyjny. Charakteryzuje się tym,...poleca85%
Dydaktyka

Formy organizacji kształcenia "System klasowo-lekcyjny"

Formy organizacyjne kształcenia (Bereźnicki) *Formy organizacji kształcenia- o efektach pracy dydaktycznej decydują nie tylko stosowane przez nauczyciela metody i środki, ale również różnorodne rodzaje zajęć dydaktycznych, określane jako formy...poleca86%
Dydaktyka

Lekcja - ogniwa, fazy, części, sytuacje

KLASYCZNA STRUKTURA LEKCJI: 1. Powitanie. 2. Sprawdzenie obecności. 3. Sprawdzenie pracy domowej. 4. Nawiązanie do tematu. 5. Podanie tematu. 6. Realizacja tematu. 7. Podsumowanie lekcji, synteza lekcji. Zastosowanie osiągniętej wiedzy i...poleca85%
Pedagogika

Wstęp do pedagogiki

. Obszar zainteresowania pedagogiki obejmuje zagadnienia funkcjonowania systemu szkolnego i oświatowego z punktu widzenia społeczno-ekonomicznego. Pedagogika ćwiczenia Temat: Pojęcie pedagogiki jakopoleca85%
Pedagogika

Teoretyczne podstawy wychowania -ćwiczenia i wykłady

, prawnicze, homeostaza społeczna BIBLIOGRAFIA: wykłady + ćwiczenia Andrzej M. de Tchorzewski "Teoria wychowania. W poszukiwaniu nowego paradygmatu" Andrzej M. de Tchorzewski "Wychowanie na tle różnych koncepcji rzeczywistościpoleca85%
Pedagogika

Pedagogika- I semsetr

osiągnąć przez ciągłe ćwiczenia . KSIĄDZ STANISŁAW KONARSKI 1700-1775 Stworzył pierwszy system pedagogiczny,odnowił w Polsce szkolnictwo średnie. Jego działalność przypada na wczesne oświeceniepoleca85%
Pedagogika

Szkolnictwo w państwach nadbałtyckich - pedagogika porównawcza

średniej lub w zależności od uczelni wyniku z egzaminów wstępnych. Rok akademicki trwa 10 miesięcy. Główne metody nauczania uczelniach wyższych to wykłady, seminaria, ćwiczenia , analizy przypadkówpoleca85%
Pedagogika

Dydaktyka-sciągi

podnosi jej efektywność. 4. PODSTAWOWE POJĘCIA. Uczenie się- OKOŃ jest procesem w toku którego- na podstawie doświadczenia, poznania i ćwiczenia powstają nowe formy zachowania się i działania lub