profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 1
Obrazy 0
Wideo 0

Łacinapoleca80%
Biologia

Anatomia człowieka-łacina

UKŁAD POKARMOWY Jama ustna - cavum oris Zęby - lingua Gardło - pharynx Przełyk - esophagus Żołądek - ventriculus Dwunastnica - duodenum Jelito cienkie - intestinum tenue Jelito czcze - intestinum jejenum Jelito kręte - intestinum ileum...