profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Kultura średniowiecznej Europypoleca85%
Wiedza o kulturze

Kultura Średniowiecza.

Epoce średniowiecza przypadła ogromna rola w kształtowaniu podstaw nowożytnej kultury, tworzenia jej trwałych wartości w zakresie: sztuki, myśli naukowej, oświaty, piśmiennictwa, prawa czy religii. Kultura Europy tamtego okresu ukształtowała się...