profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kto stał na czele Komitetu Narodowego Polskiegopoleca88%
Historia

Sprawa polska przed i w czasie II wojny światowej

W niniejszej pracy chciałem przedstawić sprawę Polski w polityce wielkich mocarstw europejskich przed wybuchem i w czasie I wojny światowej, która miała miejsce w latach 1914 – 1918. Sprawa polska, początkowo traktowana jako drugorzędna, w...poleca81%
Historia

Ugrupowania polityczne powstałe na emigracji po upadku Powstania Styczniowego

Po upadku Powstania Listopadowego władze rosyjskie silnie ograniczyły prawa ludności polskiej. Ścigano członków powstańczego rządu, dowódców i działaczy patriotycznych. W związku z tym znaczna część Polaków zdecydowała się na wyjazd z Królestwa...poleca83%
Historia

Odzyskanie niepodległości przez Polskię. Kształtowanie się granic w latch 1918-1919. - Walka o granice państwa polskiego w latach 1920-1921.

POWSTANIE WŁADZ CENTRALNYCH Rada Regencyjna, która 14 listopada 1918r.przekazała pełnię władzy Józefowi Piłsudskiemu, rozwiązała się. Misję sformułowania rządu Piłsudski powierzył Jędrzejowi Moraczewskiemu. Dnia 22listopada 1918r. Piłsudski...poleca85%
Historia

Sprawa polska w polityce wielkich mocarstw podczas II wojny światowej

Wersalu uznano istnienie Rzeczypospolitej. W czasie II wojny światowej nie podawano już wątpliwości bytu państwa polskiego, jednak znowu pojawiła się „ sprawa polska ”. Zwyciężający, zwani wielką Trójkąpoleca81%
Historia

Skutki I wojny światowej - Europa, Austro-Węgry, Rosja, Niemcy, USA, Polska

społeczeństwo. Dzięki I wojnie światowej ponownie odrodziło się państwo polskie. Ale dla Polaków nie skończył się jeszcze okres walk. Ludność musiała jeszcze walczyć o nowe granice. W tym samym czasiepoleca81%
Historia

Przyczyny i skutki II Wojny Światowej

władzy w cale nie oznaczał wybuchu II wojny światowej . Jednak poprzez jego nacjonalistyczne i rewizjonistyczne programy oraz ideologie nawołujące do zdobycia siłą przestrzeni życiowej, stawało siępoleca80%
Historia

Sprawa polska w czasie I wojny światowej

W czasie I wojny światowej pod pojęciem „ sprawa polska ” rozumiemy kwestie dotyczącą istnienia Państwa Polskiego na arenie międzynarodowej trzeciego jej dawnych granicach. Od trzeciego rozbiorupoleca83%
Historia

Czy Polska wygrała II wojnę światową?

Uważam, że Polska nie wygrała II wojny światowej i postaram się w mojej krótkiej pracy to udowodnić. Polska przed wojną była krajem suwerennym, wchodziła na drogę reform, które miały przynieść