profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 2
Obrazy 0
Wideo 0

Król Francji z dynastii Burbonów

poleca58%
Słownik postaci historycznych

Ludwik XVI

Wnuk Marii Leszczyńskiej i Ludwika XV, po którym przejął tron francuski w 1774. Jego próby reform gospodarczych i finansowych państwa zakończyły się niepowodzeniem. W 1777 przystąpił do wojny z Wielką Brytanią o wolność Stanów Zjednoczonych; na mocy traktatu pokojowego w 1783 odzyskał część kolonii w Afryce i Indiach. Deficyt budżetowy powiększony m.in. przez wydatki wojenne, złą politykę wewnętrzną i rozrzutność żony Marii Antoniny zmusiły go do zwołania w 1787Zgromadzenia Notablów, a w...

poleca63%
Słownik postaci historycznych

Ludwik XIV

Syn Ludwika XIII i Anny Austriaczki, koronowany w wieku pięciu lat. Regencję sprawowali w jego imieniu matka i kardynał G. Mazarin. W 1652 został ogłoszony pełnoletnim. Pokonał bunt możnowładców 1648–53 (Wielka Fronda), zniszczył ich potęgę polityczną. Faktyczne rządy przejął w 1661po śmierci G. Mazarina. Zbudował system władzy absolutnej, opartej na scentralizowanej biurokracji i armii. Wspierał rozwój gospodarczy(m.in. działalność J. Colberta), handel i rzemiosło, budował manufaktury,...poleca84%
Historia

Wielka Rewolucja Francuska - przyczyny i przebieg.

przy całkowitym braku wpływu tej grupy na rządy w państwie -rozpowszechnienie się idei oświeceniowych ( równość, wpływ narodu na władze i Władce ). Król Ludwik XVI zwołał Stany Generalne czylipoleca85%
Historia

Zwycięstwa Napoleona we Włoszech

. Cesarz austriacki nie mógł się pogodzic z rewolucją francuską, ktróra doprowadziła do ścięcia głowy :pomazańca bożego:, króla Ludwika XVI Burbona. Ponadto Francja i Austria poteżne mocarstwa odpoleca86%
Historia

Ściąga z Tematu Rewolucja Francuska

Ściąga gotowa do wydruku, na jednej stronie jest 8 ściąg(z oszczędności miejsca i pieniędzy na kseropoleca84%
Historia

Rewolucja francuska.

drugiej połowie XVIII w. sytuacja gospodarcza Francji stawała się coraz trudniejsza. Dlatego Ludwik XVI cieszył się już tak wielkim autorytetem jak jego poprzednicy. Francuzi, ośmieleni przez pismapoleca84%
Historia

Republika francuska.

Mimo uchwalenia we Francji konstytucji w 1791 r. król Ludwik XVI tylko pozornie godził się na przeprowadzone w kraju reformy. Chociaż współpracował ze Zgromadzeniem Prawodawczym, w rzeczywistości