profil

Teksty 22
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Kreacjonizm

poleca79%
Biologia

Poglądy na ewolucję organizmów

Kategoria: Podstawowe problemy ewolucji organizmów

Zmienność świata organicznego pobudzała i nadal pobudza ludzi do pytań o pochodzenie życia. Na przestrzeni wieków ścierały się dwa przeciwstawne poglądy: jeden z nich zakładał stałość i niezmienność przyrody żywej, drugi – możliwość jej ewolucyjnego rozwoju. Pierwszy z poglądów, reprezentowany przez kreacjonizm , przyjmował, iż świat został stworzony przez Boga w jednym akcie stworzenia. Głosił niezmienność gatunków i ich liczby. Dostrzegając zróżnicowanie gatunków, systematyzował je...