profil

Teksty 11
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0
Ciekawostki ze świata

Krasicki Ignacy

poleca52%
Słownik pisarzy

Krasicki Ignacy

Poeta, powieściopisarz, publicysta. Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli oświecenia. Pochodził z rodziny magnackiej, która przeznaczyła go do stanu kapłańskiego. Jako 16-latek wstąpił do seminarium w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1759. Studiował w Rzymie. Po powrocie związany z obozem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Redaktor „Monitora”, uczestnik obiadów czwartkowych. Od 1766 był biskupem warmińskim, otrzymał tytuł książęcy i spore dochody. Kiedy Prusy przejęły...poleca85%
Język polski

Motyw biesiady

Utwory „Pijaństwo” Ignacego Krasickiego i „O doktorze Hiszpanie” Jana Kochanowskiego były pisane innych epokach, łączy je jednak motyw biesiady, który pozwala poetom scharakteryzować współczesną im szlachtę Pochodząca ze złotego wieku...poleca85%
Język polski

Plan ramowy "Modnej Żony".

1.Spotkanie p.Piotra ze znajomym a)gratylacje ze zmiany stanu cywilnego p.Piotra b)oziebłe podzieńkowania 2.Opowieść p.Piotra o losach swojego małżeństwa a)przypomnienie okresu narzeczeństwa b)podpisanie przez p.Piotra intercyzy,...poleca85%
Język polski

Oświecenie - charakterystyka epoki

OŚWIECENIE 1. Nazwa Epoki Wykorzystuje termin światła-oświecenie inaczej samoświadomość, myśliciel.Nazywane wiekiem filozofów i rozumu.Termin powstał w Niemczech.Ludzie chętnie przyjmowali nowe idee i założenia mówiące np.że śmierć jest...poleca83%
Język polski

Ignacy Krasicki - życie i twórczość.

Ignacy Krasicki urodził się w 1735 roku w Dubiecku, w ziemi przemyskiej, jako potomek niebogatego, hrabiowskiego rodu małopolskiego. Był on biskupem warmińskim, później arcybiskupem gnieźnieńskim, poetą i powieściopisarzem, najwybitniejszym...poleca87%
Język polski

Czy Krasickiemu wolno było, jako biskupowi naigrywać się z polskiego kleru? - rozprawka

Jednym z największych problemów podczas ostatnich zajęć języka polskiego jest fakt, iż Ignacy Krasicki pomimo sprawowania godności biskupiej tak żarliwie krytykował Kościół w Polsce. Sądzę, że poeta ten miał powody do krytyki aczkolwiek negował...poleca85%
Język polski

"Monomachia" symbolika.

Utwór miał jeden główny cel jakim było zdemaskowanie prawdy o zakonnikach i ich prawdziwym życiu. Prawda o ówczesnym duchowieństwie była przerażająca. Z mnichów kpiono w Polsce od stuleci, ale w epoce oświecenia sprawa wyglądała zupełnie inaczej....poleca85%
Język polski

Jagnię i wilcy - analiza i interpretacja

Jagnię i wilcy to utwór pochodzący z czwartej księgi Bajek i przypowieści Ignacego Krasickiego. Mamy tu do czynienia z wprost mistrzowską realizacją bajki epigramatycznej. Wiersz składa się z czterech wersów, każdy po trzynaście głosek (7+6)....poleca85%
Język polski

Na czym polega nośność i ponadczasowość bajek? Omów zagadnienia na podstawie znanych utworów I. Krasickiego.

W epoce oświeceniowej bajka była gatunkiem szczególnie uprzywilejowanym. Wiązało się to z zadaniami, jakie realizowała ówczesna literatura, a których celem było wychowanie społeczeństwa w duchu miłości do ojczyzny. Bajka świetnie nadawała się do...poleca84%
Język polski

Świat Zepsuty - Krasicki

Tytuł tej satyry ma metaforyczny charakter i oddaje stan, w jakim znalazła się ówczesna, XVIII-wieczna Rzeczpospolita. Cechował ją nie tylko upadek obyczajów, ale także brak uczciwości, pracowitości, moralnych standardów, co w efekcie doprowadziło...poleca81%
Historia

Życie codzienne Polaków pod zaborami.

W 1795r. w wyniku trzeciego rozbioru Polska znika z mapy świata na 123 lata. Jednak nie było to równoznaczne ze zniknięciem Polaków - żyli oni pod panowaniem zaborców: Rosji, Prus i Austrii. Dominujące miejsce w ówczesnej świadomości Polaków...