profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Kościół Polskipoleca84%
Historia

Początki chrześcijaństwa w Polsce

Tytuł: Początki chrześcijaństwa w Polsce Polska zetknęła się po raz pierwszy z chrześcijaństwem w IV w. Kiedy to rzymscy kupcy, którzy byli chrześcijanami, handlowali z polskimi kupcami. Wpłynęli oni na pochówek ludzi. Nie spalano już zwłok...poleca84%
Historia

Jak zmieniła się między rokiem 1000 a 1500 organizacja Kościoła polskiego? i 8. Jakie były - w dziedzinie stosunków wyznaniowych - skutki opanowania przez Polskę Rusi Czerwonej, a potem unii polsko-litewskiej?

7. Jak zmieniła się między rokiem 1000 a 1500 organizacja Kościoła polskiego? Początki organizacji Kościoła w Polsce to data 966 - chrzest Mieszka I. W grodach zbudowano pierwsze kościoły. W 968 powstało pierwsze biskupstwo zależne wprost od...poleca85%
Historia

Reformacja i kontrreformacja w Polsce

Reformacja i Kontrreformacja w Polsce Reformacja w Niemczech, Anglii, we Francji pokazała, że poza problemami religijnymi jakie w tym czasie istniały u podłoża reformacji leżały także przyczyny gospodarcze, społeczne. Podobnie jak w innych...poleca87%
Historia

Sytuacja Kościoła Polskiego po 1989

Powrót Ziemi Odzyskanych do Polski pamięta ledwo co trzeci z żyjących Polaków.Reszta urodziła sie sie później,wyrosła wówczas,gdy Wrocław, Szczecin i Opole żyły już po polsku,w tym samym trudzie co Warszawa i Kraków.Tchnienie polskości w te...poleca84%
Historia

"Początki chrześcijaństwa w Polsce" Bogusław Gierlach.

Autor: Bogusław Gierlach <BR>Tytuł: Początki chrześcijaństwa w Polsce <BR> <BR>Polska zetknęła się po raz pierwszy z chrześcijaństwem w IV w . Kiedy to rzymscy kupcy, którzy bylipoleca85%
Język polski

Film, który podbił serca widzów

największych miastach, to niewątpliwie ważne wydarzenia w historii polskiego kina. "Quo vadis" jest powieścią z dziejów starożytnego Rzymu. Ukazuje schyłek panowania Nerona i początki chrześcijaństwapoleca89%
Historia

Państwo polskie od Bolesława Chrobrego do Kazimierza Odnowiciela

Spis treści 1. Państwo polskie od Bolesława Chrobrego do Kazimierza Odnowiciela. 2. Początki chrześcijaństwa w Polsce . 3. Chrzest Polski. 4. Dyktatorzy powstania listopadowego. 5. Dzieło Komisjipoleca80%
Historia

Misja świętego Wojciecha i Zjazd Gnieźnieński oraz ich rola w umacnianiu państwowości polskiej

Kanapariusza). W średniowieczu Wojciech był czczony jako patron misji wschodnich, oraz misji na Pomorze Zachodnie. Tradycja przypisuje mu zaszczepienie chrześcijaństwa na Węgrzech. Kościół polski dopoleca83%
Historia

Rola i znaczenie chrześcijaństwa w procesiekształtowania się i umacni ania polskiej państwowości w okresie panowania pierwszych Piastów.

Problem genezy chrześcijaństwa od dawna znajduje się w centrum uwagi historyków religii i kultury oraz wielu wyznawców tej, dotąd jeszcze najliczniejszej grupy wyznaniowej. Brak dostatecznej bazy