profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Konflikty na świeciepoleca85%
Filozofia

Idea "wiecznego pokoju" wg Immanuela Kanta

Słowo „pokój” zostało już zdefiniowane jako: „stan zgody między państwami, brak wojny lub układ przerywający stan zbrojnych starć między narodami określający warunki zakończenia konfliktu”. Mimo wszystko ten termin pozostaje pojęciem zupełnie...