profil

Wybierz przedmiot
Teksty 16
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0
Ciekawostki ze świata

Konflikt między Kreonem a Antygonąpoleca85%
Język polski

Kto ma rację w konflikcie Kreon - Antygona?

Moim zdaniem w tym konflikcie żadna ze stron nie posiada stuprocentowej racji. Zarówno Kreon jak i Antygona kierowali się ważnymi dla siebie wartościami. Nie można ich podzielić na bohatera negatywnego i bohatera pozytywnego. Antygona miała na...poleca85%
Język polski

Komu przyznałbyś rację Antygonie czy Kreonowi?

W Antygonie Sofoklesa mamy do czynienia z konfliktem tragicznym , sprzecznością pomiędzy prawem ziemskim i boskim . Autor stawia głównych bohaterów : Antygonę , Kreona , Hajmona i Eurydykę w sytuacji wyboru . Nie są oni zmuszeni wybierać między...poleca85%
Język polski

Antygona czy Kreon - kto ma rację?

Kto ma rację Antygona czy Kreon? Wielu ludzi zadawało sobie to pytanie, jedni sądzą, że Kreon, gdyż ukarał zdrajcę, a inni że Antygona która sprzeciwiła się władcy, ponieważ bardzo kochała obu braci. Wszystko zaczęło się od tego, że...poleca85%
Język polski

Różne oblicza racji. O tragicznych wyborach bohaterów "Antygony".

Konflikt Racje Antygony: -prawa boskie są najważniejsze i stoją ponad prawami ludzkimi, -prawa boskie są wyższe niż prawa stanowiące przez człowieka, gdyż są niezmienne, -prawo ziemskie nie może naruszać praw religii, żaden śmiertelnik nie...poleca85%
Język polski

Kto poniósł klęskę, Kreon czy Antygona?

Kreon i Antygona to główni bohaterowie tragedii Sofoklesa pt. ,,Antygona". Reprezentowali oni antagonistyczne prawa. Za Kreonem stolo prawo ludzkie, państwo, którym rządzi i jego interes. Był on władca dbającym o prestiż, niezdolnym złamac...poleca85%
Język polski

Kto miał rację Kreon czy Antygona?

Antygona i Kreon to bohaterzy tragedii antycznej autorstwa Sofoklesa. Między nimi wybucha konfilkt, który prowadzi do nieuchronnego nieszczęścia - śmierci kiku postaci: Antygony, Hajomna i Eurydyki. Uważam, że w znacznej mierze za tragedię...poleca84%
Język polski

Kreon - tragiczna postać w "Antygonie".

Jeden z największych tragików starożytnej Grecji - Sofokles – napisał książkę pt. ,,Antygona”. W tragedii ukazany jest konflikt: Antygony, która była oddana odwiecznym prawom boskim i Kreona, stryja Antygony, który ustanowił okrutne i bezlitosne...poleca85%
Język polski

Cała wielka literatura opowiada o moralności

Moralność jest jedną z form świadomości społecznej. Jest zespołem dominujących w danej epoce ocen , norm i zasad określających zakres poglądów i zachowań uważanych w tej grupie za dobre lub złe. Moralność zmienia się zależnie od warunków...poleca86%
Język polski

Dwie racje w "Antygonie" Sofoklesa.

Tragedia to gatunek szczególnie ceniony w starożytnej Grecji. Jej zadaniem było wzbudzenie u widza uczuć ?litości i trwogi?, czyli wywołanie katharsis. Miało ono na celu oczyszczenie duszy z win. Takim przykładem tragedii jest ?Antygona?...poleca85%
Język polski

Najsłynniejszy literacki konflikt - Antygona i Kreon.

Antygona jest córką Edypa i Jokasty oraz siostrą Ismeny. Podczas wojny traci 2 braci-Eteoklesa i Polinejkesa, który sprowadził wojsko wroga na terytorium kraju. Wobec tego czynu, wuj Antygony Kreon uznaje Polinejkesa za zdrajcę i zakazuje...poleca85%
Język polski

Kto miał rację Antygona czy Kreon?

Po zastanowieniu się nad problemem "Kto ma rację" Antygona- dumna, wrażliwa i pewna siebie młoda kobieta czy Kreon- bezduszny władca, wyciągam takie wnioski. W dramacie Sofoklesa zarówno Kreon jak i Antygona reprezentują...poleca85%
Język polski

Literatura starożytnej Grecji

Epika antyczna i najdoskonalszy jej twórca - Homer Historia wojny trojańskiej i jej przebieg (“Iliada”) Podczas wesela Tetydy i Pleusa bogini Eris rzuciła między siedzące boginie złote jabłko z napisem “dla najpiękniejszej”. Powstał spór,...poleca85%
Język polski

Sofokles w utworze „Antygona” pokazuje nam jak konflikt miedzy Antygoną a Kreonem może doprowadzić do nieszczęśliwego końca.

Sofokles w utworze „Antygona” pokazuje nam jak konflikt miedzy Antygoną a Kreonem może doprowadzić do nieszczęśliwego końca. Nie porozumienie miedzy Antygona a Kreonem kończy się śmiercią wielu nie winnych osób, ponieważ Antygona i król Teb...poleca85%
Język polski

Antygona miała rację w sporze między nią, a Kreonem.

Szanowni Państwo spotkaliśmy się tutaj, aby udowodnic, że racje miała Antygona. Przecież kto z nas sprzeciwiłby się prawom boskim? kto z nas nie chiałby godnie pochowac członka swojej rodziny ? podejrzewam , że nie ma tutaj takiej osoby, przecież...poleca87%
Język polski

Racje Antygony i racje Kreona

Racje Antygony - prawa boskie, nakazy religijne mają wyższą wartość niż prawa wymyślone przez człowieka - prawa ludzkie nie są w stanie złamać praw boskich - Polinik jest przede wszystkim bratem Antygony - człowiek nie może przeciwstawić...poleca83%
Język polski

"Antygona" Co ma większą wartość: prawo boskie czy ludzkie?

Trudno dać jednoznaczną odpowiedź na to pytanie. W dzisiejszych czasach na pewno łatwiej nam zaakceptować prawo ludzkie, gdyż cieszą się one większą popularnością. Łamiąc je wiemy jakie czekają nas tego konsekwencje. Natomiast jeśli chodzi o prawo...