profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Koncepcja psychoanalitycznapoleca89%
Kulturoznawstwo

Historia nauk o kulturze

Konfiguracjonizm-post-Boasowska orientacja w amerykańskiej antropologii kulturowej uształtował się na przełomie lat 20/30 na terenie podjętych wówczas studiów nad wzajemnym stosunkiem miedzy kulturą a osobowością jej uczestników.Początki: Edward...