profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Komu dedykowane były Trenypoleca83%
Język polski

Treny Jana Kochanowskiego - geneza

Dlaczego Jan Kochanowski pisał Treny? Poeta ze swoich trenów stworzył wcześniej gatunek - cykl trenologiczny, wplatając weń poszczególne motywy pieśni żałobnych: epitafia, epicedia, elegie i treny. Cały cykl został poświęcony pamięci zmarłej...poleca83%
Język polski

Renesansowy charakter twórczości Jana Kochanowskiego

twórczość Kochanowskiego miało też spotkanie z Ronsardem we Francji. Treny Śmierć ukochanego dziecka stała się dla poety pobudką do napisania cyklu 19 trenów. Geneza tego cyklu jestpoleca85%
Język polski

Renesans - opis epoki.

• uniwersalizm 4. treny : utwór antyczny, oddaje żal po śmierci. Bohaterem trenów Kochanowskiego jest dziecko co jest ewenementem (oprócz Urszulki bohaterem jest też ojciec Kochanowskiego ). 1578(9) umierapoleca85%
Język polski

Człowiek w poszukiwaniu najważniejszych wartości (dobro, zło)

mówić o bohaterach, którzy łączą swoje życie prywatne ze sprawami publicznymi i nie mają z tym szczególnego problemu – np. Antenor z Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego czy Walery z Powrotu posłapoleca84%
Język polski

Porównaj Tren VIII do "Obietnicy" Władysława Broniewskiego.

Treny powstawały na przełomie lat 1579 i 1580. Geneza tego cyklu jest problemem złożonym i nie należy doszukiwać się jej jedynie w śmierci dziecka - trzydziestomiesięcznej córki Urszulki. Treny