profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Kijanka

polecab/d
Słownik etymologiczny języka polskiego

kijanka

‘proste narzędzie drewniane’; wcześniej w stpol. formach kijań / kijan