profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0

Katolicka doktryna społeczna

poleca59%
Wiedza o społeczeństwie

Katolicka doktryna społeczna

Doktryna katolicka kształtowała się od czasów związanych z powstawaniem instytucji kościelnych i sięga w dziejach do okresu Imperium Rzymskiego w IV wieku. Ostatecznie – wyodrębniona z całokształtu doktryn i teologii katolickich w XIX wieku – wyraża się w encyklikach papieskich poświęconych zagadnieniom społeczno-politycznym. Pierwszą z nich była encyklika Rerum novarum (Rzeczy nowe), ogłoszona przez papieża Leona XIII. W kolejnych encyklikach można zauważyć ewolucję doktryny...

poleca92%
Wiedza o społeczeństwie

Wybrane współczesne doktryny polityczne

Wśród rozlicznych doktryn, które kształtowały się na podstawie różnych idei, postanowiliśmy poświęcić uwagę tym, których istnienie pozostawiło wyraźny ślad w istniejących współcześnie systemach lub poglądach politycznych. Bez zrozumienia istoty tych poglądów nie jest możliwe poznanie w pełni działania wielu partii i instytucji związanych z polityką. Doktryna konserwatywna Narodziła się na przełomie XVIII i XIX wieku i była odpowiedzią na wydarzenia związane z wystąpieniami...poleca85%
Prawo

Doktryny polityczne.

STAROŻYTNOŚĆ SOFIŚCI – nie określili jak forma rządów jest dobra – między dem. a aryst.; zlaicyzowali podstaw. pojęcia polit.; państwo to wytwór ludzki, o charakterze doczesnym, nie zaś sił pozaziemskich; Protagoras – relatywizm społ., -...poleca85%
Politologia

Historia Ważniejszych Doktryn Politycznych i Prawnych, konspekt

Historia Ważniejszych Doktryn Politycznych i Prawnych (HWDP i P) Niniejsza strona zawiera konspekt z dzedziny histrorii doktryn politycznych i prawnych. Korzystający z niego robią to na własną odpowiedzialność. W dokumencie tym zastosowłem...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Polityka społeczno-ekonomiczna

socjaldemokratyczne, Partie liberalne i konserwatywne, Katolicka nauka społeczna , 3.3. Doktryny dotyczące wybranych kierunków i zagadnień gospodarki Doktryna wolnego handlu Doktrynapoleca85%
Pedagogika

Polityka społeczna

możliwość destabilizacji porządku; występuje groźba że jest ono podatne na oddziałaywania skrajnie politycznych przywódców POLITYKA SPOŁECZNA - jest to pewnego rodzaju teoria służby społecznej; politykapoleca83%
Filozofia

Doktryny polityczne i ekonomiczne XIX i XX wieku -w pigułce

Kwaśnicki, Historia myśli liberalnej, Warszawa 2000. 8. Jarosław Macała, Polska katolicka w myśli politycznej II RP, Zielona Góra 2004. 9. Janusz Majka, Katolicka nauka społeczna , Warszawa 1988poleca85%
Administracja

Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ustrojowej

programach politycznych do dzisiaj 2. ma wpływ na katolicką naukę społeczną Katolicka nauka społeczna często nazywa się doktryna kościoła, społeczna nauka kościoła (ma kilka alternatywnych nazw), niemniej