profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Jak powstają trzęsienia ziemipoleca88%
Geografia

O trzesieniach ziemi itp.

Dlaczego ziemia się trzęsie? Płyty tektoniczne które pływają w plastycznym płaszczu...poleca85%
Geografia

Trzesienia ziemi

Nagłe i potężne ruchy zmieniające oblicze powierzchni planety są dziełem trzęsień ziemi – jednego z najgroźniejszych zjawisk naturalnych. Gdy nawiedzają wielkie miasta, ich skutki są szczególnie dramatyczne. Dnia 17 stycznia...poleca83%
Geografia

Trzęsienia ziemi

Trzęsienie ziemi- krótkotrwałe drgania skorupy ziemskiej powstałe w wyniku nagłych przesunięć mas skalnych wewnątrz litosfery, czyli inaczej rozładowanie naprężeń powstałych w skorupie ziemskiej w czasie ruchów fragmentów litosfery. Podczas...poleca84%
Geografia

Klęski żywiołowe - trzęsienia ziemi

Nagłe i potężne ruchy zmieniające oblicze powierzchni planety są dziełem trzęsień ziemi – jednego z najgroźniejszych zjawisk naturalnych. Gdy nawiedzają wielkie miasta, ich skutki są szczególnie dramatyczne. Dnia 17 stycznia...poleca84%
Język polski

Mit o trzęsieniach ziemii

Bóg ciemności i świata podziemnego – Darkan, narodził się z jądra Ziemii. Jego ciało kolorem przypominało węgiel, a w oczach dostrzec można było płomyki. Zsyłał śmierć na ludzi. Budził strach. Jego służba, uwięziona w królestwie ciemności, musiała...poleca85%
Geografia

Przedstaw struktury tektoniczne na kuli ziemskiej: wulkany, orogenezy, trzęsienia ziemi.

Procesy geologiczne wewnętrzne obejmują zjawiska plutoniczne, wulkany, ruchy górotwórcze, lądotwórcze, trzęsienia Ziemi. Wulkanizm- ogół zjawisk związanych z wydobywaniem się na powierzchnię Ziemi lawy i innych produktów wybuchu wulkanu (ciała...poleca85%
Edukacja dla bezpieczeństwa

Trzęsienia ziemi

Trzęsienie ziemi to gwałtowne rozładowanie naprężeń powstałych w skorupie ziemskiej w czasie ruchów fragmentów litosfery, któremu towarzyszy powstanie fal sejsmicznych. Rejestruje się ok. 10 tys. trzęsień ziemi rocznie, z czego najwięcej...poleca85%
Geografia

System nauk o Ziemi

System nauk o Ziemi Geografia- jest jedna z wielu nauk zajmujących się Ziemia. Definicja określa geografie jako naukę, która bada powłokę Ziemi, jej przestrzenne zróżnicowanie pod względem przyrodniczym i społeczno - gospodarczym oraz związki,...poleca83%
Geografia

Zjawiska sejsmiczne

Zjawiska sejsmiczne polegaja na drganiu skorupy ziemskiej spowodowanym rozchodzeniem się fal sprężystych,zwanych falami sejsmicznymi.Trzęsienia Ziemi wywołane są ruchami mas skalnych w głębi skorupy ziemskiej lub płaszczu Ziemi.W wyniku tych...