profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Jak powstają trzęsienia ziemipoleca88%
Geografia

O trzesieniach ziemi itp.

Dlaczego ziemia się trzęsie? Płyty tektoniczne które pływają w plastycznym płaszczu...poleca85%
Geografia

Trzesienia ziemi

Nagłe i potężne ruchy zmieniające oblicze powierzchni planety są dziełem trzęsień ziemi – jednego z najgroźniejszych zjawisk naturalnych. Gdy nawiedzają wielkie miasta, ich skutki są szczególnie dramatyczne. Dnia 17 stycznia...poleca84%
Geografia

Klęski żywiołowe - trzęsienia ziemi

Nagłe i potężne ruchy zmieniające oblicze powierzchni planety są dziełem trzęsień ziemi – jednego z najgroźniejszych zjawisk naturalnych. Gdy nawiedzają wielkie miasta, ich skutki są szczególnie dramatyczne. Dnia 17 stycznia...poleca83%
Geografia

Trzęsienia ziemi

Trzęsienie ziemi- krótkotrwałe drgania skorupy ziemskiej powstałe w wyniku nagłych przesunięć mas skalnych wewnątrz litosfery, czyli inaczej rozładowanie naprężeń powstałych w skorupie ziemskiej w czasie ruchów fragmentów litosfery. Podczas...poleca84%
Język polski

Mit o trzęsieniach ziemii

. Poczuła się wolna i zupełnie zapomniała o poleceniu złego pana. Zaczęła podziwiać kwiaty, obłoki, słońce. Idąc wzdłuż ruczaju zauważyła urodziwego młodzieńca. Skradając się, czuła narastającepoleca85%
Edukacja dla bezpieczeństwa

Trzęsienia ziemi

obszary: • sejsmiczne – o częstych i silnych trzęsieniach ziemi ; znajdują się głównie na granicach płyt tektonicznych • pensejsmiczne – o rzadkich słabych wstrząsach • asejsmiczne – bez wstrząsówpoleca85%
Geografia

Przedstaw struktury tektoniczne na kuli ziemskiej: wulkany, orogenezy, trzęsienia ziemi.

najwcześniej uderzony na Ziemi to centrum trzęsienia Ziemi . Intensywność trzęsienia określamy w 12- stopniowej skali Merkallego lub w skali Richtera. Obszary o szczególnie częstych i silnych trzęsieniachpoleca84%
Geografia

Zjawiska sejsmiczne

,zawalenia się stropu jaskini lub dużego wyrobiska. ROZMIESZCZENIE OBSZARÓW SEJSMICZNYCH NA ŚWIECIE Rozmieszczenie obszarów sejsmicznych,tj.o częstych i silnych trzęsieniach Ziemi ,nawiązuje wyraźniepoleca85%
Geografia

System nauk o Ziemi

procesami we wnetrzu Ziemi , litosferze, atmosferze i hydrosferze. Sposrod wielu dzialow geofizyka najbardziej znane są: sejsmologia- nauka o trzęsieniach Ziemi meteorologia- nauka o stanach i ruchach