profil

Teksty 16
Zadania 0
Słowniki 16
Obrazy 0
Wideo 0

Izomeria konstytucyjna

poleca50%
Chemia

Metameria (izomeria grup funkcyjnych)

Kategoria: Izomeria konstytucyjna

Metameria to różny sposób połączenia atomów determinujący występowanie związków o różnych grupach funkcyjnych.

poleca43%
Chemia

Izomery pierścieniowe

Kategoria: Izomeria szkieletowa

poleca35%
Chemia

Tautomeria keto-enolowa

Kategoria: Tautomeria

poleca65%
Chemia

Metamery eter-alkohol

Kategoria: Metameria (izomeria grup funkcyjnych)

poleca34%
Chemia

Metamery kwas-ester

Kategoria: Metameria (izomeria grup funkcyjnych)

poleca70%
Chemia

Izomery łańcuchowe

Kategoria: Izomeria szkieletowa

poleca80%
Chemia

Metamery nitrozwiązek - aminokwas

Kategoria: Metameria (izomeria grup funkcyjnych)

poleca43%
Chemia

Metamery aldehyd-keton

Kategoria: Metameria (izomeria grup funkcyjnych)

poleca41%
Chemia

Izomeria konstytucyjna

Kategoria: Izomeria - Rodzaje i przykłady

Izomery łańcuchowe (różnice w budowie szkieletu węglowego) Izomery łańcuchowo-pierścieniowe Izomery pierścieniowe Izomery położenia wiązania podwójnego Izomery podstawienia Metamery (alkohol – eter) Metamery (aldehyd – keton) Metamery (kwas – ester) metamery (nitrozwiązek – aminokwas) Tautomery keto-enolowe(istnieją w...

poleca55%
Chemia

Izomeria

Izomeria to zjawisko występowania dwóch lub więcej związków o jednakowym wzorze sumarycznym, ale o różnej budowie (strukturze) oraz odmiennych właściwościach fizykochemicznych. Związki takie nazywamy izomerami. Istnieją dwa główne rodzaje izomerii: Izomeria konstytucyjna związana jest z różną kolejnością i sposobem połączenia atomów w cząsteczce. Stereoizomeria związana jest z różnym rozmieszczeniem atomów w przestrzeni, przy tej samej kolejności połączenia atomów.

poleca45%
Chemia

Izomeria położenia (podstawienia)

Kategoria: Izomeria konstytucyjna

Izomeria położenia podstawnika uwzględnia różne miejsca połączenia podstawników ze szkieletem węglowym, np.: Izomeria położenia wiązania wielokrotnego uwzględnia różne miejsca położenia wiązania wielokrotnego w szkielecie węglowym, np.:

poleca24%
Chemia

Tautomeria

Kategoria: Izomeria konstytucyjna

Tautomeria to współistnienie obok siebie w równowadze związków o identycznym składzie atomowym, ale posiadających różne grupy funkcyjne.

Sprawdź także
poleca28%
Chemia

Izomeria - Rodzaje i przykłady

Izomeria – zjawisko występowania dwóch lub więcej związków o jednakowym wzorze sumarycznym, ale o różnej budowie (strukturze) oraz odmiennych właściwościach fizyko-chemicznych. Związki takie nazywamy izomerami. Istnieją dwa główne rodzaje izomerii: IZOMERIA konstytucyjna (strukturalna) stereoizomeria (przestrzenna) izomery różnią się kolejnością i sposobem powiązania atomów w cząsteczce stereoizomery różnią się rozmieszczeniem atomów w przestrzeni przy...

poleca25%
Chemia

Izomeria szkieletowa

Kategoria: Izomeria konstytucyjna

Izomeria szkieletowa polega na różnej budowie szkieletu węglowego cząsteczki (pod względem połączenia atomów). W izomerii szkieletowej wyróżnia się trzy typy: łańcuchową, pierścieniową oraz łańcuchowo-pierścieniową.